Vierde persoonlijkheidstype gevonden

Psychologen van de Northwestern University in Illinois hebben een vierde persoonlijkheidstype geïdentificeerd: ‘gemiddeld’. De onderzoekers benadrukken bovendien dat mensen niet levenslang tot eenzelfde persoonlijkheidstype veroordeeld zijn. Tot nog toe verdeelden de meeste psychologen mensen ruwweg onder in drie persoonlijkheidstypes. Er was het ‘veerkrachtige’ type, dat niet gebukt gaat

Continue reading

Zwerfafval doodde al 43 runderen

In drie maanden tijd zijn 43 koeien in Vlaanderen bezweken omdat ze zwerfvuil binnenkregen. Een pijnlijke dood: stukjes ijzer of glas doorboren de maagwand. “Het werkelijke aantal dode dieren ligt wellicht nog hoger“, zegt het Departement Landbouw en Visserij. Soms krijgen koeien al grazend zwerfvuil binnen, maar de

Continue reading