Vierde persoonlijkheidstype gevonden

Geplaatst door

Psychologen van de Northwestern University in Illinois hebben een vierde persoonlijkheidstype geïdentificeerd: ‘gemiddeld’. De onderzoekers benadrukken bovendien dat mensen niet levenslang tot eenzelfde persoonlijkheidstype veroordeeld zijn.

Welk persoonlijkheidstype ben jij?
Welk persoonlijkheidstype ben jij?

Tot nog toe verdeelden de meeste psychologen mensen ruwweg onder in drie persoonlijkheidstypes. Er was het ‘veerkrachtige’ type, dat niet gebukt gaat onder zijn emoties, goed overweg kan met anderen en zich door tegenslagen niet van zijn stuk laat brengen. Het ‘overgecontroleerde’ type, dat verlegen is, zich graag afzijdig houdt. En het ‘ondergecontroleerde’ type, dat emotioneel impulsief reageert en som agressief wordt.

Op basis van vier uitgebreide online enquêtes ontdekten de onderzoekers geen drie, maar vier persoonlijkheidstypes: het ‘zelfbetrokken’ type (scoort hoog voor extraversie maar laag voor de vier andere kenmerken), het ‘gereserveerde’ type (scoort bovengemiddeld voor dienstbaarheid en plichtsbesef, en benedengemiddeld voor de rest), het ‘rolmodel’ type (scoort bovengemiddeld voor extraversie, openheid, plichtsbesef, emotionele stabiliteit en dienstbaarheid), en ten slotte de vierde categorie ‘gemiddeld’ (scoren lichtjes onder het gemiddelde voor emotionele stabiliteit, en lichtjes erboven voor extraversie, dienstbaarheid en plichtsbesef).

Verder lezen: Vierde persoonlijkheidstype gevonden (De Standaard)